BOOK TID HER  

Virksomheden Integrant

Integrant er en privat konsulentvirksomhed, som tilbyder hjælp og vejledning i forbindelse med integrationsopgaver. Vi tager den nyankomne borger i hånden, og vi hjælper ham eller hende med en målrettet introduktion til det danske samfund, som borgeren nu er på vej til at blive en del af.

Det offentlige serviceniveau i Danmark er højt. Men fordelen ved Integrant er, at man kan få en service, der indeholder det fulde overblik over området. Man kan få den hjælp, der skal til for at komme rundt om alle dele af integrationen. Det kan man, fordi Integrant tager afsæt i borgerens individuelle muligheder for at forstå den danske kultur og samfundsmodel.

Vores service indeholder en introduktion til borgerens basale udfordringer i hverdagen. Det kan for eksempel være praktiske problemer, som hvordan man begår sig i det offentlige rum, hvor man henvender sig, hvis man skal til lægen, og hvordan man søger job og bolig. Det kan også dreje sig om introduktion til brug af offentlig transport, til kørekort og til indkøb og alle de andre små, men vigtige ting, der får integrationspuslespillet til at falde på plads.

Ved man, hvordan man løser hverdagens basale udfordringer, er det til gavn for både borgeren og samfundet.

Mentorordningen og jobcoaching

Integrant vejleder om Mentorordningen, som de fleste kommuner tilbyder borgere med få ressourcer. Vi tilbyder også jobcoaching, hvor vi specialiserer os i at formidle kontakt mellem borger og virksomhed. I sin enkleste form betyder det, at Integrant hjælper med at matche en virksomhed til borgeren. Vores tilgang retter sig både mod jobcoaching for socialt udsatte borgere og nyankomne borgere. Vores mål er, at borgerens personlige og faglige ressourcer kommer til udfoldelse, til gavn og glæde for både borgeren selv og virksomheden.

Mentorordning og jobcoaching for socialt udsatte borgere

Integrant tilbyder jobcoaching for socialt udsatte borgere med fokus på den lediges behov og evner. Vores mål er, at borgeren kommer tættere på at udfylde sit potentiale gennem en indsats, der fokuserer både på det menneskelige og det faglige.

Mentorordning for nyankomne borgere

Nyankomne borgere kan være veludannede og ressourcestærke, men samtidig mangle indblik i det nye land, de er ankommet til, for eksempel dets regler og kultur. Nogle vil komme fra høje stillinger, og nogle vil ønske at starte egen virksomhed – Integrant kan hjælpe med at realisere deres potentiale.

Individuel service

Udover introduktion til de basale ting i hverdagen og det danske samfund, så tilbyder Integrant også individuel hjælp. Vi hjælper blandt andet med jobsøgning, herunder hvordan man kan tilpasse en udenlandsk uddannelse til danske normer, hvor man finder relevante virksomheder, og hvordan man skriver en jobansøgning.

Boligforhold kan også være en individuel udfordring. Integrant vejleder borgeren i, hvor og hvordan man søger bolig, og hvilke boligområder og -typer der svarer til den enkeltes økonomiske muligheder. Integrant giver også vejledning om økonomi og bankforhold.

Integrants koncept er at tage udgangspunkt i den enkelte borger og de mange hverdagsudfordringer, som vellykket integration afhænger af. Fordi vi tager udgangspunkt i individuelle behov, er der for så vidt ikke er begrænsninger for, hvad vi kan tilbyde af vejledning for den enkelte.

  BOOK TID HER